Quy chế hoạt động

Công ty Cổ Phần Jobsbe

—————— Số: 01/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

 

TP. HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2021.

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG VIỆC LÀM JOBSBE

 

 

 1. Nguyên tắc chung

Trang việc làm Jobsbe.vn do Công ty Cổ Phần JOBSBE thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên Trang việc làm (gồm có người tìm việc/ứng viên và nhà tuyền dụng) là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp  được Jobsbe.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Trang việc làm Jobsbe.vn và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm được thực hiện trên Trang việc làm Jobsbe.vn.

Các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Trang việc làm Jobsbe.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và  lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

Thông tin tuyển dụng/việc làm hoặc ứng viên tìm việc làm được đăng tải trên Trang việc làm Jobsbe.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

Hoạt động đăng tin tuyển dụng qua Trang việc làm Jobsbe.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người cần tìm việc làm.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Trang việc làm Jobsbe.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Trang việc làm Jobsbe.vn.

Trang việc làm Jobsbe.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào về Điều khoản và Điều kiện trong nội dung Quy chế này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Thành viên vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

 

II.    Quy định chung

Tên Miền Trang việc làm: Trang việc làm Jobsbe.vn do Công ty Cổ Phần JOBSBE phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: www.Jobsbe.vn (sau đây gọi tắt là: ―Trang việc làm Jobsbe.vn).

Định nghĩa chung:

Nhà Tuyển dụng: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Jobsbe.vn bao gồm: đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty, tìm hồ sơ ứng viên.

Người tìm việc/ứng viên: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm và tạo hồ sơ trực tuyến dành để nộp ứng tuyển vào công việc yêu thích hoặc mong muốn được đăng trên website Jobsbe.vn. Người tìm việc có quyền đăng ký tài khoản hoặc  không cần đăng ký.

Thành viên: là bao gồm cả nhà tuyển dụng và người tìm việc/ ứng viên đăng ký sử dụng trang web Jobsbe.vn.

 • Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Jobsbe.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm trên website vn.
 • Thành viên phải đăng ký và cần cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Trang việc làm Jobsbe.vn.
 • Khi bạn đăng ký là thành viên của vn, thành viên hiểu rằng:

+ Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

+ Thành viên có thể đăng tin tuyển dụng theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.

Hàng  hóa:  Được  hiểu  là  ―thông  tin  việc  làm  được  đăng  tin  tại  các  mục  trên website Jobsbe.vn.

Sản phẩm: là một hoặc nhiều dịch vụ có sẵn trong Danh sách Dịch vụ của               Jobsbe.vn thông qua Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng Dịch vụ.

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Trang việc làm Jobsbe.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Jobsbe.vn.

III.   Quy trình giao dịch

 1. Quy trình dành cho người tìm việc

a.     Đăng ký tài khoản

 

Người tìm việc/ứng viên có thể đăng ký thành viên thông qua các tài khoản liên kết Facebook, Google sẵn có hoặc tạo tài khoản mới bằng cách điền thông tin vào form như bên dưới:

 

Khi đăng ký trở thành Thành viên của Trang việc làm Jobsbe.vn và được Trang việc làm Jobsbe.vn chấp thuận, Thành viên sẽ có thể tạo hồ sơ trực tuyến và ứng tuyển vào các vị trí việc làm phù hợp được đăng tải trên Trang việc làm Jobsbe.vn.

 

Sau khi tạo tài khoản, Thành viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mật khẩu và các thông tin khác của tài khoản. Nếu tài khoản của Thành viên có hành động sai luật nào, đó là trách nhiệm trực tiếp của Thành viên. Trang việc làm Jobsbe.vn có quyền điều tra, xóa bỏ hay từ chối các thông tin của bạn.

 

b.     Tạo hồ sơ cá nhân trực tuyến

 

Người tìm việc sẽ tiến hành tạo hồ sơ cá nhân trực tuyến. Khi có nhu cầu ứng tuyển trên Jobsbe.vn. Người tìm việc sẽ gởi/nộp hồ sơ đó cho nhà tuyển dụng. Trong một vài trường hợp nhà tuyển dụng sẽ trực tiếp tìm đến hồ sơ của người tìm việc để gởi yêu cầu tuyển dụng.

 

Các bước tiến hành tạo hồ sơ trực tuyến:

 

Bƣớc 1: Đăng nhập tài khoản thành viên trên Jobsbe.vn.

Bƣớc 2: Sau khi đăng nhập thành công, thành viên click chọn tab ―Quản lý hồ sơ trên thanh Menu, và chọn 1 trong 3 loại hồ sơ để tạo ( hồ sơ dạng từng bước, hồ sơ dạng file đính kèm )

 

Bƣớc 3: Thành viên điền đầy đủ thông tin yêu cầu bắt buộc (thông tin cá nhân, mục tiêu nghề nghiệp, công việc mong muốn, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, kỹ năng chuyên môn) và một vài thông tin không bắt buộc khác (thành tích nổi bật, người tham khảo, quyền riêng tư của hồ sơ).

Bƣớc 4: Click nút ―Hoàn tất hồ sơ  để hoản tất việc đăng hồ sơ.

Bƣớc 5: Sau khi hồ sơ được đăng thành công và sẽ được người quản lý website kiểm duyệt theo qui định.

 

Để quản lý thông tin (thông tin tài khoản, hồ sơ và các thông tin khác như các việc làm đã ứng tuyển, tạo thông báo việc làm tự động,..) thành viên sẽ cần vào trang Quản lý hồ sơ.

 

c.     Nộp hồ sơ ứng tuyển trực tuyến

 

Bƣớc 1: Lựa chọn công việc mà thành viên có nhu cầu. Tìm hiểu các thông tin liên quan đến công việc (điều kiện tuyển dụng, quyền lợi người làm….);

 

Bƣớc 2: Đăng nhập vào tài khoản thành viên trên Jobsbe.vn

 

Bƣớc 3: Chọn hồ sơ đã tạo trực tuyến/tải hồ sơ từ máy tính để ứng tuyển vào công việc, có thể kèm theo thư tự giới thiệu (nếu cần thiết).

 

Bƣớc 4: Nhấp trên nút Nộp Ứng Tuyển để nộp hồ sơ ứng tuyển và hệ thống sẽ gửi email cho ứng viên xác nhận việc nộp hồ sơ ứng tuyển thành công.

 

Bƣớc 5: Hồ sơ sẽ được gửi đến cho nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng sẽ xác nhận lại thông tin với người tìm việc.

 

2.              Quy trình dành cho nhà tuyển dụng

 1. Tạo tài khoản

Nhà tuyển dụng cần tạo tài khoản trước khi có thể sử dụng các sản phẩm dịch vụ trên website Jobsbe.vn. Để tạo tài khoản Nhà tuyển dụng cần nhập vào các thông tin trong form bên dưới:

 

Sau khi tạo tài khoản thành công và tài khoản được kích hoạt và hợp lệ, Nhà tuyển dụng có thể bắt đầu chọn sử dụng các dịch vụ sau: Đăng tuyển dụng và Tìm hồ sơ ứng viên

b.  Đăng quảng cáo tuyển dụng

 

Để đưa thông tin tuyển dụng lên website Jobsbe.vn nhà tuyển dụng cần đăng nhập  vào tài khoản của mình.

 

Bước 1: Nhà tuyển dụng cần có gói đăng tin tuyển dụng hợp lệ (thông qua việc mua dịch vụ đăng tuyển dụng) và click trên link Đăng tuyển dụng để bắt đầu

 

 

Bƣớc 2: Điền thông tin tuyển dụng theo mẫu (chức danh tuyển dụng, mô tả công việc, yêu cầu công việc, thông tin liên hệ,…) và có thể chọn video hoặc hình ảnh giới thiệu về công ty đến người tìm việc và thu hút sự quan tâm của ứng viên nhiều hơn.

 

Bƣớc 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin vào và tiến hành nhấp Lưu và tiếp tục thực hiện đăng công việc lên trên website Jobsbe.vn.

 

Bƣớc 4: Sau khi đăng công việc thành công và được kiểm duyệt nội dung xong thì công việc sẽ xuất hiện trên website Jobsbe.vn và khi đó người tìm việc có thể tìm và nộp hồ sơ ứng tuyển vào công việc này được.

 

Bƣớc 5: Nhà tuyển dụng sẽ nhận hồ sơ ứng tuyển và bắt đầu xem xét hồ sơ ứng tuyển theo qui trình tuyển dụng.

 

c.  Tìm hồ sơ ứng viên

 

Nhà tuyển dụng có nhu cầu tìm kiếm ứng viên có thể click chọn ―Tìm Hồ Sơ Ứng Viên  trên mục ―Sản Phẩm và Dịch Vụ ở trên thanh trình đơn (Menu) để trải nghiệm thử dịch vụ Tìm hồ sơ và truy cập hồ sơ các ứng viên trên hệ thống dữ liệu của Trang việc làm Jobsbe.vn. Một khi đã tìm được hồ sơ ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì Nhà tuyển dụng có thể liên hệ với bộ phận kinh doanh của Jobsbe.vn để để mua gói Dịch vụ Tỉm hồ sơ để xem được thông tin liên hệ và các thông tin hồ sơ đầy đủ của ứng viên.

 

 

3.     Quy trình dành cho ban quản trị website

 

Ban quản trị website Jobsbe.vn sẽ quản lý các thông tin về thành viên: bao gồm thông tin người tìm việc, hồ sơ người tìm việc, thông tin nhà tuyển dụng/công ty và các công việc tuyển dụng của nhà tuyển dụng, thông tin về dịch vụ sử dụng của nhà tuyển dụng, …và nhiều các tính năng quản lý khác.

 

a.  Quản lý thành viên người tìm việc

 

Một vài tính năng chính trong quản lý người tìm việc/ứng viên và hồ sơ của ứng viên như

sau:

 

 • Quản lý thông tin người tìm việc
 • Khóa/hủy bỏ tài khoản sử dụng của ứng viên
 • Quản lý hồ sơ trực tuyến của người tìm việc
 • Kiểm duyệt hồ sơ trực tuyến của người tìm việc

 

b.  Quản lý thành viên nhà tuyển dụng

 

Một vài tính năng chính trong quản lý nhà tuyển dụng và công việc đăng tuyển, sử dụng dịch vụ của nhà tuyển dụng như sau:

 

 • Quản lý thông tin nhà tuyển dụng
 • Khóa/hủy bỏ tài khoản sử dụng của nhà tuyển dụng
 • Quản lý thông tin công việc của nhà tuyển dụng
 • Quản lý thông tin dịch vụ sử dụng của nhà tuyển dụng

Ngoài ra còn một số tính năng quản lý khác (quản lý danh mục, báo cáo,…) giúp ban quản trị quản lý Website Jobsbe.vn hiệu quả.

4.     Chính sách giao nhận, vận chuyển

Do đặc thù Jobsbe.vn là website cho phép nhà tuyển dụng và người tìm việc đăng  tải những thông tin liên quan đến công việc cần tuyển hoặc giới thiệu những khả năng làm việc của bản thân. Nên Công ty không có chính sách giao nhận, vận chuyển. Việc tuyển dung, giao dịch là hoàn toàn dựa trên việc đàm phám giữa người tuyển dụng và người tìm việc qua các hình  thức như : Phỏng vấn, thi tuyển, gọi điện…

 

IV.  Quy trình thanh toán

 

Website Jobsbe.vn bán các gói dịch vụ cho các công ty cần tuyển dụng nhân sự và                 thu phí như sau:

 

 • Đăng tin tuyển dụng
 • Tìm hồ sơ ứng viên
 • Banner quảng cáo, tin tuyển dụng nổi bật

 

Để thanh toán người tuyển dụng lựa chọn các cách sau: chuyển khoản, thanh toán trực tiếp cho nhân viên kinh doanh.

 

Nếu quá Ngày thanh toán mà Thành viên vẫn chưa thực hiện thanh toán Phí Dịch vụ, thì Jobsbe.vn có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho đến khi việc thanh toán được thực hiện đầy đủ.

 

Jobsbe.vn sẽ xuất Hóa đơn Thuế GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành ngay khi Khách hàng yêu cầu. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin xuất Hóa đơn Thuế GTGT.

 

V.     Quy trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty Cổ Phần Jobsbe đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty và thực hiện theo các bước sau:

 

+ Bước 1:Thành viên phản ánh về dịch vụ website cung cấp, trả thông tin đăng tải về việc làm không chính xác... qua email:  tuyendung@jobsbe.vn

+ Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc Bộ phận Kinh doanh của Công ty sẽ tiếp nhận các phản ánh của thành viên. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.

+ Bước 3: Tuy theo mức độ sai phạm Công ty sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Trong trường hợp 2 bên không đi đến được tiếng nói chung qua thương lượng. Công ty sẽ đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật. Jobsbe.vn người tuyển dụng và người tìm việc có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người tìm việc hoặc người tuyển dụng liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên website www.Jobsbe.vn.

 

Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Gửi khiếu nại tại địa chỉ :

Công ty Cổ Phần Jobsbe

Địa chỉ: Building 59 Chế Lan Viên, Tân Phú.  Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0877773311

Jobsbe.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin tuyển dụng trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

Các bên bao gồm người tìm việc, người tuyển dụng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫu với người tìm việc. Đối với Jobsbe.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người tìm việc và người tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

 

Sau khi người tìm việc, người tuyển dụng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Jobsbe.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng: Jobsbe.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Jobsbe.vn sẽ chấm dứt  và gỡ  bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trên Jobsbe.vn.

 

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người tìm việc, người tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

 

VI.  Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản lý sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung tin Jobsbe.vn. Để đảm bảo các giao dịch tuyển dụng được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

 

Ngưởi tuyển dụng phải cung cấp thông tin đầy đủ về đối tượng đăng tin (tên, địa chỉ, số điện thoại, email).

 

Người tìm việc trực tiếp liên hệ lại với người tuyển dụng để xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại Jobsbe.vn có chính xác không.

 

Trong trường hợp người tuyển dụng yêu cầu bạn phải chuyển 1 khoản tiền trước khi nộp hồ sơ. Người tìm việc phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến người tuyển dụng, không loại trừ việc đến tận nơi tuyển dụng (nếu có thể) trước khi đưa ra quyết định. Jobsbe không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải.

 

Người tìm việc tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

 

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

 

VII.           Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

 1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Trang việc làm Jobsbe.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Jobsbe.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Jobsbe.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website  nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

 

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Trang việc làm Jobsbe.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

2.     Phạm vi sử dụng thông tin:

 

Trang việc làm Jobsbe.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Trang việc làm vn.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Jobsbe.vn.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Trang việc làm Jobsbe.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 

3.     Thời gian lƣu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Jobsbe.vn.

 

4.     Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: Công Ty Cổ Phần JOBSBE

Địa chỉ: Building 59 Chế Lan Viên, Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0877773311

Email: Tuyendung@Jobsbe.vn

 

5.     Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Jobsbe.vn thực hiện việc này.

 

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Trang việc làm Jobsbe.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Jobsbe.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Địa chỉ Email liên hệ: Tuyendung@Jobsbe.vn

 

6.     Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

 

Thông tin cá nhân của thành viên trên Jobsbe.vn được Jobsbe.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Jobsbe.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

 

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Jobsbe.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

 

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Jobsbe.vn.

 

Ban quản lý Jobsbe.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện th…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Jobsbe.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp  khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

VIII.        Quản lý thông tin xấu

 

Mọi qui định dưới đây áp dụng cho các khâu tiền kiểm và hậu kiểm của BQT Jobsbe.vn nếu phát hiện Thành viên vi phạm qui định trong quá trình hoạt động nhằm mục đích tạo môi trường an toàn, lành mạnh và công bằng cho các Thành viên và thành viên đang hoạt động tại Jobsbe.vn.

 

BQT Jobsbe.vn khuyến cáo Thành viên nên tìm hiểu kỹ các qui định trước khi đăng bất cứ thông tin nào để tránh những vi phạm không do chủ ý. Những qui định mới sẽ được BQT cập nhật liên tục dựa trên phân tích về thị trường, cộng đồng, các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động và có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên website Trang việc làm Jobsbe.vn.

 

 

Mục

Quy định

 

Diễn giải

Hình thức xử lý

Mức 1

Mức 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài khoản

 

 

Tên tài khoản

Tên tài khoản có liên quan đến Jobsbe, các nick giả dạng BQT Jobsbe.vn như: Admin Jobsbe, Webmaster, kết hợp với hình đại diện có hình ảnh là logo của Jobsbe.vn được xem làm tài khoản giả danh Jobsbe.vn.

 

Tên tài khoản dễ gây hiểu lầm và kích động, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam

 

 

Không duyệt tài khoản

 

 

 

Hình đại diện

Hình đại diện sử dụng hình ảnh phản cảm mang tính chất khiêu dâm, chính trị, tôn giáo, không có bản quyền, trái với văn hóa và thuần phong mỹ tục Việt Nam

 

Hình đại diện đơn vị tuyển dụng vi phạm tài sản sở hữu trí tuệ của đơn vị khác

Tạm khóa tài khoản 1 tuần & Yêu cầu thay hình đại diện

Khóa tài khoản đến khi nào thực hiện theo yêu cầu

 

Thông tin liên hệ

 

 

Thông tin liên hệ không rõ ràng bao gồm: tên người liên lạc, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email

 

 

Nhắc nhở & Hướng dẫn

Khóa tài khoản đến khi nào thực hiện theo yêu cầu

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung đăng

 

 

Tiêu đề bài đăng

Tựa đề bài đăng (tiêu đề hồ sơ và tiêu đề chức danh đăng tuyển) phải nêu thông tin đăng tải như sau:

 

Ứng viên: tựa dề hồ sơ phải là vị trí công việc ứng viên có nhu cầu ứng tuyển.

 

Nhà tuyển dụng: tựa đề tin đăng tuyển dụng phải là vị trí công việc mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm

 

 

Từ chối duyệt & Nhắc nhở

 

 

 

Mô tả công việc đăng tuyển

Trong phần mô tả công việc, mô tả công việc có thể được trình bày bằng tiếng Việt và/ hoặc tiếng Anh.

 

Khi trình bày bằng ngôn ngữ thuần Việt, ngôn ngữ phải có dấu, không viết tắt, không dùng ngôn ngữ teen, ngôn ngữ chat gây khó hiểu cho người đọc.

 

Mô tả công việc phải nêu được đặc điểm của công việc cần tuyển dụng, không được mô tả sơ sài hoặc không mô tả. Phải điền đầy đủ các nội dung được liệt kê. Mọi phần mô tả công việc vi phạm quy định

 

Duyệt nhưng xoá phần thông tin liên lạc.

 

Từ chối duyệt và nhắc nhở.

 

 

 

 

trên đều không được duyệt đăng, hoặc được duyệt đăng nhưng sẽ bị Jobsbe.vn xoá đi phần thông tin liên lạc.

 

 

 

 

IX.  Trách nhiệm trong trƣờng hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

 

Trang việc làm Jobsbe.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định  của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên,   trong   trường   hợp   xảy   ra   sự   cố   do   lỗi                của Jobsbe.vn, Jobsbe.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ trên website.

Khi thực hiện các đăng tin trên Trang việc làm, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo  các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Trang việc làm Jobsbe.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Trang việc làm qua địa chỉ email: Tuyendung@Jobsbe.vn chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Trang việc làm Jobsbe.vn.

Tuy nhiên, Ban quản lý Trang việc làm Jobsbe.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

 

X.     Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Trang việc làm Jobsbe.vn

 1. Quyền của Ban quản lý Trang việc làm vn

 

Trang việc làm Jobsbe.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Trang việc làm Jobsbe.vn nêu ra.

 

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Trang việc làm Jobsbe.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Trang việc làm Jobsbe.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

 

Trang việc làm Jobsbe.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Trang việc làm Jobsbe.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Trang việc làm Jobsbe.vn.

 

Trang việc làm Jobsbe.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Trang việc làm Jobsbe.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Trang việc làm Jobsbe.vn.

 

Trang việc làm Jobsbe.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Trang việc làm Jobsbe.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Trang việc làm Jobsbe.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Trang việc làm Jobsbe.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

 

Trang việc làm Jobsbe.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Trang việc làm Jobsbe.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Trang việc làm Jobsbe.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

 

Trang việc làm Jobsbe.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ                và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Trang việc làm Jobsbe.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

 

2.     Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Trang việc làm Jobsbe.vn:

 

Trang việc làm Jobsbe.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện ―cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người tuyến dụng trên trang việc làm được thực hiện chính xác đầy đủ‖ theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

 

Trang việc làm Jobsbe.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Trang việc làm Jobsbe.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Trang việc làm Jobsbe.vn  sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Trang việc làm Jobsbe.vn.

 

Trang việc làm Jobsbe.vn có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ thành viên nếu xảy ra tranh chấp giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng. Ban quản trị sẽ cần nhắc xem xét nhưng phản ánh đó. Tuy theo mức độ Trang việc làm Jobsbe.vn sẽ có phướng án giải bảo vệ quyền lợi của thành viên.

 

Trang việc làm Jobsbe.vn ngăn chặn và loại bỏ những thông tin hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BCT.

 

Trang việc làm Jobsbe.vn loại bỏ khỏi website những thông tin đăng tuyển dụng/hồ sơ ứng viên không hợp lệ với thỏa thuận sử dụng của website, vi phạm pháp luật khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về thông tin này.

 

Trang việc làm Jobsbe.vn yêu cầu người bán các hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa/dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa/dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh)

 

Trang việc làm Jobsbe.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: thương mại/giao dịch điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Trang việc làm Jobsbe.vn.

 

Trang việc làm Jobsbe.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Trang việc làm Jobsbe.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm việc làm/ứng viên và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Trang việc làm Jobsbe.vn.

 

Trang việc làm Jobsbe.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Trang việc làm Jobsbe.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Trang việc làm Jobsbe.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

 

XI.  Quyền và trách nhiệm của Thành Viên Tham Trang việc làm Jobsbe.vn

 1. Quyền của thành viên Trang việc làm vn

 

Khi đăng ký trở thành thành viên của Jobsbe.vn và được Jobsbe.vn đồng ý, thành viên sẽ được Jobsbe.vn đăng tin bài liên quan (tin/quảng cáo tuyển dụng, hồ sơ ứng viên) đến việc tuyển dụng/tìm kiếm việc làm trên Jobsbe.vn.

 

Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những hồ sơ tuyển dụng, nội dung công việc đăng tải/ quản lý hồ sơ cá nhân, theo dõi việc làm phù hợp tại Jobsbe.vn.

 

Thành viên sẽ được nhân viên của Trang việc làm Jobsbe.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tạo hồ sơ, nộp đơn ứng tuyển hoặc đăng tin tuyển dụng và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Trang việc làm Jobsbe.vn.

 

. Jobsbe.vn cấp quyền đăng thông tin tuyển dụng và/hoặc tìm kiếm ứng viên trên Jobsbe.vn (dựa theo thỏa thuận sử dụng dịch vụ).

 

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Trang việc làm Jobsbe.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Trang việc làm Jobsbe.vn.

 

2.     Nghĩa vụ của Thành viên Trang việc làm Jobsbe.vn:

 

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình.

 

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Trang việc làm Jobsbe.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

 

Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Trang việc làm Jobsbe.vn và những thông tin đăng tải lên Trang việc làm Jobsbe.vn là                   chính xác.

 

Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Trang việc làm Jobsbe.vn.

 

Thành viên người tìm việc, người tuyển dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin về nội dung công việc tuyển dụng hỗ trợ Trang việc làm Jobsbe.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người tuyển dụng và người tìm việc diễn ra qua sàn.

 

Thành viên người tuyển dụng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tìm việc nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người tuyển dụng. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Trang việc làm Jobsbe.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Trang việc làm Jobsbe.vn. Trong

 

trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

 

Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Trang việc làm Jobsbe.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Trang việc làm Jobsbe.vn trong Quy định này.

 

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Trang việc làm Jobsbe.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Trang việc làm Jobsbe.vn.

 

XII.           Điều khoản áp dụng

 

Quy chế của Trang việc làm Jobsbe.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Trang việc làm Jobsbe.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Trang việc làm Jobsbe.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

 

Quy chế hoạt động sẽ được Jobsbe.vn cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Jobsbe.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

 

XIII.        Điều khoản cam kết

 

Mọi thành viên và đối tác/người bán hàng khi sử dụng Jobsbe.vn làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

 

Mọi thắc mắc của thành viên/khách hàng xin vui lòng liên hệ với Jobsbe.vn thông tin dưới đây để được giải đáp:

 

Phòng Hỗ trợ khách hàng

Công Ty Cổ Phần JOBSBE

Địa chỉ: Building 59 Chế Lan Viên, Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: 0877773311

Email: tuyendung@Jobsbe.vn

 

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY

Giám Đốc Điều Hành

 

 

 

BÙI NGỌC QUỐC HƢNG

0877773311