Giới thiệu Jobsbe

Giải quyết bài toán kết nối Nhà Tuyển dụng - ứng viên, là thách thức cho bất kỳ nền tảng tuyển dụng nào. Với mục tiêu ứng dụng công nghệ để thay đổi thị trường tuyển dụng, đầu năm 2020, ý tưởng về Jobsbe được ra đời

 

Bằng nền tảng công nghệ, chúng tôi tạo ra nền tảng cho phép người lao động có thể tìm việc, tạo CV, tìm hiểu về các công ty và tương tác với các nhà tuyển dụng.

 

Tập trung vào trải nghiệm dành cho ứng viên khi đi tìm việc, mục tiêu của Jobsbe là mang đến một nền tảng toàn diện, giúp ứng viên phát triển được các kỹ năng cá nhân, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt nhà tuyển dụng và tiếp cận với các cơ hội việc làm phù hợp.

 

Từ khóa:

0877773311