Lợi ích của thành viên


- Tạo hồ sơ và ứng tuyển trực tuyến
Dễ dàng, nhanh chóng tạo hồ sơ để ứng tuyển công việc mọi lúc, mọi nơi.
- Quản lý nghề nghiệp
Nhiều chức năng quản lý nghề nghiệp hiệu quả như: Bảo Mật Hồ Sơ, Việc Làm Đã Lưu,…
- Email thông báo việc làm
Nhanh chóng cập nhật công việc mới phù hợp bằng chức năng Thông Báo Việc Làm.

0877773311